PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

navštívte

NÁŠ OBCHOD

 

ODPORÚČAME

__________________

.

PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

 

Obsah programu A1-PWV :

 • meranie tlaku, pulzu, tuk, BMI, hmotnosť, výška
 • meranie a diagnostika DANTEST-PWV
 • individuálna konzultácia a poradenstvo
 • návrh vhodných terapeutických techník
 • výsledok vyšetrenia DANTEST-PWV - písomná forma

___________________________________________

 

Obsah programu A1-HRV :

 • meranie tlaku, pulzu, tuk, BMI, hmotnosť, výška
 • meranie a diagnostika DANTEST-HRV
 • individuálna konzultácia a poradenstvo
 • návrh vhodných terapeutických techník
 • výsledok vyšetrenia DANTEST-HRV - písomná forma

___________________________________________

 

Obsah programu A1-HRV+PWV :

 • meranie tlaku, pulzu, tuk, BMI, hmotnosť, výška
 • meranie a diagnostika DANTEST-HRV+PWV
 • individuálna konzultácia a poradenstvo
 • návrh vhodných terapeutických techník
 • výsledok vyšetrenia DANTEST-HRV+PWV - písomná forma

___________________________________________

PRI OPAKOVANí PROGRAMU POSKYTUJEME ZĽAVU

20% Z CENY

___________________________________________

 

Výsledok programu A1-PWV :

 • analýza PWV ukáže
  • silu ľavej komory srdca a pružnosť veľkých ciev
  • pružnosť tepien a prietok krvi v žilovom systéme
  • kontraktilitu, napätie a stuhnutosť v malých tepnách
  • výšku rizika srdcových príhod
  • schopnosť malých ciev rozširovať a zužovať sa
  • mieru tuhosti veľkých tepien
  • úroveň plnenia artérii (C1+C2)
  • údaj o biologickom veku tepien (APG vlna)
 • analýza PWV poskytuje :
  • zhodnotenie úrovne pružnosti tepien
  • zobrazenie zníženia pružnosti a zúženia tepien
  • informáciu o riziku mrtvice
  • informáciu o riziku infarktu myokardu
  • informáciu o riziku zlýhania obličiek
  • informáciu o riziku náhlej kardiálnej smrti
    

___________________________________________

 

Výsledok programu A1-HRV :

 • analýza EKG zobrazí :
  • počet komorových extrasystol počas testu
  • počet supraventrikulárnych (atriálnych) extrasystol počas testu
  • úroveň AV-vedenia a AV-bloku
 • zobrazí vyváženie ANS v stave pokoja
  • úroveň činnosti sympatika
  • kvalitu činnosti ANS (autonómna nervová sústava)
  • histogram činnosti ANS
 • vyhodnotenie úrovne stresu
  • zobrazí funkčný vek - opotrebenie organizmu
  • určí index fyzického stresu a graficky ho zobrazí
  • vyhodnotí riziko vplyvu fyzického stresu na fyzické zdravie
  • určí index duševného stresu a graficky ho zobrazí
  • vyhodnotí riziko vplyvu duševného stresu na duševné zdravie
  • zobrazí úroveň zdravotného rizika v %
 • vykoná porovnávaciu analýzu
 • poskytne podrobnú metabolickú správu
  • určí index BMI
  • vyhodnotí riziko vzniku cukrovky

 

___________________________________________

 

Výsledok programu HRV+PWV :

 • analýza EKG zobrazí :
  • počet komorových extrasystol počas testu
  • počet supraventrikulárnych (atriálnych) extrasystol počas testu
  • úroveň AV-vedenia a AV-bloku
 • zobrazí vyváženie ANS v stave pokoja
  • úroveň činnosti sympatika
  • kvalitu činnosti ANS
  • histogram činnosti ANS
 • vyhodnotenie úrovne stresu
  • zobrazí funkčný vek - opotrebenie organizmu
  • určí index fyzického stresu a graficky ho zobrazí
  • vyhodnotí riziko vplyvu fyzického stresu na fyzické zdravie
  • určí index duševného stresu a graficky ho zobrazí
  • vyhodnotí riziko vplyvu duševného stresu na duševné zdravie
  • zobrazí úroveň zdravotného rizika v %
 • vykoná porovnávaciu analýzu
 • poskytne podrobnú metabolickú správu
  • určí index BMI
  • vyhodnotí riziko vzniku cukrovky

 

 • analýza PWV ukáže :
  • silu ľavej komory srdca a pružnosť veľkých ciev
  • pružnosť tepien a prietok krvi v žilovom systéme
  • kontraktilitu, napätie a stuhnutosť v malých tepnách
  • výšku rizika srdcových príhod
  • schopnosť malých ciev rozširovať a zužovať sa
  • mieru tuhosti veľkých tepien
  • úroveň plnenia artérii (C1+C2)
  • údaj o biologickom veku tepien (APG vlna)
 • analýza PWV poskytuje :
  • zhodnotenie úrovne pružnosti tepien
  • zobrazenie zníženia pružnosti a zúženia tepien
  • informáciu o riziku mrtvice
  • informáciu o riziku infarktu myokardu
  • informáciu o riziku zlýhania obličiek
  • informáciu o riziku náhlej kardiálnej smrti

 

____________________________________________

 

Na úhradu vybraného programu

v Anti-STRESS-CENTER Sliač

môžete použiť RelaxPass, UniverzalPass alebo VitalPass.

 

 

___________________________________________

 

Tu si môžete nezáväzne objednať tento program :

meno *:
priezvisko *:
ulica/číslo domu *:
PSČ/mesto : *:
Telefón : *:
Váš E-mail : *:
Objednávka programu *:PROGRAM A1-PWV
PROGRAM A1-HRV
PROGRAM A1-HRV+PWV
Dokážte, že ste človek! Vyriešte tento príklad  + *
 

___________________________________________

Objednávanie a realizácia programu sa riadi platnými

Všeobecnými obchodnými podmienkami

Anti-STRESS-CENTER Sliač.

TU

___________________________________________

 

.

Prihlásiť


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
25.október
 2020
_____________
 

NAŠI PARTNERI