PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

navštívte

NÁŠ OBCHOD

 

ODPORÚČAME

__________________

.

PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Analýza rýchlosti pulznej vlny - analýza PWV

Vyšetrenie je neinvazívne, veľmi pohodlné a presné meranie rýchlosti pulznej vlny.

 

 

Pulzná vlna je fyziologický jav, pozorovateľný a merateľný v arteriálnom systéme počas krvného obehu. Počas jednej systoly srdca (stiahnutia srdcového svalu) je zo srdca vypudený istý objem krvi = ejekčná frakcia srdca (EFLK je udávaná v %), ktorý sa šíri tepnami. Môžeme pozorovať zmeny v tlaku, prietoku krvi, rýchlosti a profilu po celej pulznej vlne.

 

Toto môže byť použité pre klasifikáciu týchto údajov :

 

 • Index ejekčnej pružnosti (EEI) = ukazovateľ ejekčnej sily ľavej komory srdca a pružnosti veľkých tepien
 • Index diletácie malých ciev (DDI)´=sťažiteľnosť, napätie, stuhnutosť malých tepien
 • Index pružnosti malých ciev (DEI) = odraz pružnosti tepien a prietoku krvi v žilovom systéme
 • Index zväčšenia (AI) = ukazovateľ rizika srdcových príhod
 • Index tuhosti veľkých ciev (SI)
 • Index odrazu (RI) = ukazovateľ cievneho tonusu malých ciev, vazodilatácia (zväčšenie vnútorného priemeru ciev)a vazokonstrikcia (zmenšenie vnútorného priemeru ciev)
 • PTG vlna - pneumotachogram zobrazuje minutový objem dýchania
 • APG vlna - akcelerovaná fotopletysmografia = objektivizovaný prstový nebo palcový tepenný tlak
   

Analýza rýchlosti pulznej vlny je ukazovateľom klasického indexu aortálnej tuhosti a je prediktorom (predukazovateľom) kardiovaskulárnej úmrtnosti u pacientov s hypertenziou. Vzhľadom k tomu, rýchlosť aortálnej pulznej vlny je dominantne ovplyvnená vekom, výsledky merania majú zásadný význam pre hodnotenie kardiovaskulárneho rizika u starších pacientov.

 

 


 

Meranie pulznej vlny umožňuje včasná zistenie :

 • vysokého tlaku kvi
 • artériosklerózy (kôrnatenie tepien)
 • stav krvného obehu
 • relatívny funkčný vek (biologický vek) krvných ciev
 • porúch v menších cievach, ktoré vám neboli nájdené pri meraní krvného tlaku s manžetou

 

Poskytuje informáciu :

 • o vašom kardiovaskulárnom zdraví
 • riadenie progresie ochorenia (kontrola a riadenie napredovania vášho ochorenia)
 • kontrola nasadených liekov a terapií, ich vplyv na zlepšenie vášho zdravotného stavu, a tým aj kontrolu úspešnosti liečby a úspešnosti lekára
 • o účinkoch liekov, terapii
 • o vplyve vykonaných zmien životného štýlu a stravovacích návykov

 

 

 

 

Všetky výsledky analýzy PWV dostanete v písomnej forme (rozsah cca 12 strán textov a grafov.

Všetky údaje sú relevantné a akceptovateľné vašim lekárom.

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
25.október
 2020
_____________
 

NAŠI PARTNERI