PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Pri akomkoľvek podozrení na akútny infarkt myokardu je nutné ihneď volať rýchlu zdravotnú pomoc.

Počas čakania na príchod rýchlej zdravotnej pomoci je dobré si zachovať kľudnú myseľ a nepanikáriť.

Pokiaľ to je možné, užite tabletku Anopyrínu (100 mg) a strieknite pod jazyk nitroglycerín v spreji (prípadne vložte tabletku nitroglycerínu pod jazyk) a toto zopakujte po 5 minútach.


RÝCHLA ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

TELEFÓN : 155 alebo 112

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI