PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Nie všetky existujúce kúpeľné miesta sú vhodné na liečbu kardiovaskulárnych ochorení. Každé kúpeľné miesto má zadefinovanú tzv. indikáciu = na čo sú vhodné.
 
Mnohé kúpele, ktoré sa ešte pred pár rokmi venovali úplne iným ochoreniam, dnes poskytujú kúpeľnú starostlivosť aj pacientom s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Aká je úroveň zdravotnej starostlivosti, ubytovania, stravovania a spoločenského vyžitia počas kúpeľnej liečby, to musia zhodnotiť najmä kúpeľní hostia.
Ako poistenci zdravotnej poisťovne máte zo zákona nárok vybrať si poskytovateľa kúpeľnej starostlivosti podľa vlastného výberu v tých kúpeľoch, ktoré pre vaše ochorenie majú schválenú indikáciu a zdravotná poisťovňa má s kúpeľami uzavretú zmluvu o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti. Každá zdravotná poisťovňa vám má dať zoznam svojich poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti k dispozícii a vy si vyberiete z tohto zoznamu.
 
Ak chcete stráviť kúpeľnú liečbu s Kardioklubom SK,
a my vám vysvetlíme, ako to je možné !
 

 SLIAČ - Kúpeľný dom

 
Keďže sa nás, pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, nepýta žiadna zdravotná poisťovňa na náš názor, otvárame na túto tému diskusiu na našej stránke.
 
 

aké sú vaše skúsenosti a zážitky z jednotlivých kúpeľov, svojim názorom možno pomôžete ďalším pacientom, aby kúpeľnú liečbu absolvovali v tých kúpeľoch, kde budú chcieť a nie tam, kde im určí zdravotná poisťovňa.

 

V diskusii je vytvorený priestor pre každé kúpele samostatne, takže aj vaše komentáre uveďte pod tie kúpele, o ktorých nám píšete.

 

 SLIAČ - promenáda

 
Aj pre výber kúpeľov a výber termínu absolvovania kúpeľnej liečby existuje slobodná voľba, avšak pozor na termíny, do kedy musíte absolvovať kúpeľnú liečbu hradenú z prostriedkov zdravotnej poisťovne.
Ak tieto termíny "prešvihnete", budete si musieť kúpeľnú liečbu zaplatiť v plnom rozsahu (cca 20 tis. korún na 21 dní) alebo sa na svoj zdravotný stav vykašlete a do kúpeľov nepôjdete vôbec.

 

Chcete viac informácií - kontaktujte nás, radi vám pomôžeme !


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI