PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

ZOZNÁMTE SA PROSÍM - CHOLESTEROL


Cholesterol je lipid zo skupiny steroidov. Sumárny vzorec je C27H45OH. Jeho názov pochádza z gréčtiny: chole znamená žlč a stereos znamená pevný, pretože cholesterol prvýkrát izolovali zo žlčových kameňov...
Cholesterol je životne dôležitá látka, ktorá je súčasťou bunkových membrán, nervových obalov, steroidných hormónov a žlčových kyselín.
Cholesterol sa nachádza v bunkovej membráne eukaryotických buniek. V ľudskom tele sa nachádza vo všetkých tkanivách vrátane krvi. Väčšina telesného cholesterolu nepochádza zo stravy, ale syntetizuje sa priamo v organizme. Najväčšia koncentrácia cholesterolu je v tkanivách, kde sa cholesterol syntetizuje (pečeň), alebo kde sa nachádzajú pevnejšie bunkové membrány (mozog, miecha).
Cholesterol je známy v súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami spojenými so zvýšenou hladinou lipoproteínov v krvi (ateroskleróza, hypercholesterolémia).


molekula cholesterolu


Názov cholesterol pochádza z gréčtiny. Chole v grečtine znamená žlč a stereos znamená pevný, toto pomenovanie vzniklo na základe toho, že prvýkrát cholesterol izolovali zo žlčových kameňov. Cholesterol sa nachádza v každej bunke ľudského tela vrátane krvi. Cholesterol je veľmi dôležitou súčasťou bunkových membrán, nervových obalov, tvoria sa z neho niektoré hormóny napríklad steroidne hormóny, ďalej vitamín D, žlčové kyseliny, cholesterol je taktiež dôležitý pre zdravé fungovanie pečene.
Kde sa tvorí cholesterol?
Väčšia časť cholesterolu sa tvorí v pečeni, len malú časť telo prijíma potravou. Cholesterol sa do krvi dostáva dvomi spôsobmi a to buď priamo z pečene (v pečeni sa tvorí asi 70% cholesterolu, pečeňová bunka je totiž jedinou bunkou , ktorá je schopná tvoriť dostatok cholesterolu syntézou nie len pre seba, ale i v prebytku), alebo z tráviaceho traktu. Z tráviaceho traktu sa do krvi vstrebáva asi polovica, a to zo spomínanej živočíšnej potravy a z ďalších zdrojov, druhá polovica je v žlči pri trávení vylúčená stolicou (jediná cesta, ako sa organizmus zbavuje cholesterolu). Cholesterol je krvou distribuovaný k jednotlivým bunkám v tele, ktoré ho potrebujú na vyššie uvedené procesy.
LDL cholesterol
LDL je skratka pre anglický výraz "low density lipoprotein", čo v preklade znamená lipoproteín s nízkou hustotou. LDL cholesterol sa taktiež nazýva i „zlý cholesterol“. Možno sa pýtate: „Prečo je tomu tak?“ Vysvetlenie je jednoduché, nadmerné hladiny týchto častíc v krvi spôsobujú ukladanie cholesterolu v cievnych stenách, čo často vedie k rozvoju aterosklerózy. Preto by mala byť hladina LDL cholesterolu v krvi, čo najnižšia. Dosiahnutím cieľových hodnôt „zlého" LDL cholesterolu znížite svoje riziko vzniku ischemickej choroby srdca, ktorá je na prvom mieste v príčinách úmrtí na Slovensku.
HDL cholesterol
HDL je skratka pre anglický názov "high density lipoprotein" a znamená lipoproteín s vysokou hustotou. Môžeme povedať, že HDL častice plnia opačnú funkciu ako LDL častice. LDL častice transportujú nadbytočný cholesterol z tkanív do pečene, kde sa vylučuje do žlče a premieňa na žlčové kyseliny potrebné pri trávení tukov. Preto sa cholesterol prenášaný HDL časticami nazýva aj "dobrý cholesterol". Čím je jeho hladina vyššia, tým lepšie pre náš organizmus.
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI