PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Kardioklub SK a Team kardioklubov - december 2007

Kardiokluby v SR
 

Kardioklub SK a Team kardioklubov - december 2008

 

 

Kardioklub SK a Team kardioklubov - december 2009


 

 

 

 

BUDUJEME TEAM

Pacienti s ochoreniami srdca a ciev, ľudia po infarktoch, mozgových príhodách, ľudia s kŕčovými žilami,  s trombó- zami alebo iným kardiovaskulárnym ochorením, sú často   v určitej spoločenskej izolácii. Najčastejšie to súvisí z ich invaliditou zapríčinenou mierou zdravotného postihnutia a následným vyradením z aktívneho pracovného života.

 

Avšak život s takýmto ochorením neznamená, že už sme neschopní nič urobiť.

 

Nie je jednoduché sa psychicky vysporiadať so skutočnosťou, že naša výkonnosť je priamo úmerne daná výkonnosťou nášho srdca a ciev. Ešte ťažšie je naučiť sa so svojim ochorením žiť. A aj s touto chorobou sa dá žiť aktívne, zdravo a plnohodnotne. Stačí trošku spomaliť rýchle životné tempo a možností sa objavia.

Jednou z nich je aj spoločensky veľmi prospešná činnosť v treťom sektore, v mimovládnych organizáciách - kardiokluboch.

Naše kardiokluby sú organizované ako samostatné občianske združenia pacientov, ich rodinných príslušníkov a priateľov, ale aj ľudí, ktorým ľudia s ochoreniami srdca a ciev nie sú ľahostajní. Forma občianskeho združenia sa zdá byť tou najvhodnejšou formou, pretože takýto kardioklub nepotrebuje rôzne okresné a krajské "štruktúry" funkcionárov, ale svoju činnosť a zameranie si riadia členovia kardioklubov sami.

Na stretnutiach členov kardioklubov je bežné, že si ich členovia vymieňajú svoje životné skúsenosti a odovzdávajú si navzájom rady, ako s týmto ochorením žiť.

 

Preto je potrebné, aby sa pacienti s kardiovaskulárnym ochorením združovali, pomáhali si a nie sa nezmyselne uzatvárať sami do seba vo svojich domovoch.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI