PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

PRAVIDLÁ UŽÍVANIA LIEKOV

Prečo užívať lieky pravidelne


Každý z nás už v živote užil nejaký liek, avšak nie každý ich užíva v súlade s ich poslaním a ich účelom. Odborný lekár nám predpíše liek, ktorý bude optimálne účinkovať, ak ho budeme užívať “3x denne” a v lekárni nám na krabičku napíše lekárnik čísla, ktorým nemusíme rozumieť, aj keď nám ich lekárnik určite pri výdaji vysvetlil. Čísla 1-1-1 znamenajú, že liek máme užívať 3x denne, väčšinou to znamená užívanie lieku ráno, na obed a večer. V prípade antibiotík a iných špecifických liekov nám lekárnik určí termín užívania v hodinách, napr. každých osem hodín a pod. toto usmernenie je veľmi dôležité, pretože každý liek sa z tela vylučuje určitou rýchlosťou, v tele sa zdrží určitý čas a po tomto čase sa z tela vylučuje močom alebo stolicou. Pre lepšie pochopenie je nutné uviesť rozdiel medzi liekom a liečivom. Liek je lieková forma, ktorú pacient užíva (napr. tabletka, sprej) a liečivo je účinná liečivá látka, ktorá sa v lieku nachádza.
 

Polčas liekov


Aby liek účinne pôsobil, musí sa v tele nachádzať v určitom množstve (v krvi a tkanivách sa musí nachádzať dostatočná terapeutická koncentrácia lieku) a na určitom chorobou postihnutom mieste (cieľový orgán). Lieky nie sú v ľudskom organizme rovnomerne rozložené, v niektorých tkanivách je koncentrácia lieku vyššia a v niektorých zase nižšia. Liečivo sa z tela sústavne odstraňuje vylučovaním a je nutné ho pravidelne doplňovať. Liečiva s krátkym polčasom musíme doplňovať častejšie ako liečiva s dlhým polčasom. Polčas je doba, za akú klesne koncentrácia liečiva v krvi na polovicu. V prípade liečiv (farmák) hovoríme o biologickom alebo o eliminačnom polčase.
 

Čo ak zabudneme ?


Ak užívame lieky pravidelne, podľa predpisy lekára (približne po 8 hodinách), vytvorí sa po určitej dobe tzv. “ustálený stav”, kedy hladina liečiva v krvi a v ostatných častiach tela dosahuje vyrovnané hodnoty. Vynechaním lieku v určenom čase (zabudnutí) sa síce hladina liečiva zníži, avšak nedôjde k úplnemu zastaveniu liečebneho účinku liečiva, pretože v organizme sa ešte nachádza menšie množstvo liečiva. Polčas liečiva nám pomáha v tom, že pri predpisovaní lieku sa so zábudlivosťou, alebo nepresnosťou užívania lieku “počíta”. V každom prípade sa snažte lieky užívať tak, ako vám ich predpísal ošetrujúci lekár a nespoliehajte sa na polčas. Určite si viete predstaviť, ako sú hladiny liečiva rozkolísané, ak lieky neužívate pravidelne podľa predpisu lekára. Pri niektorých liečivách je pravidelné užívanie bezpodmienečné (ide o liečiva s tzv. úzkym terapeutickým rozpätím), pretože hladiny liečiva nesmú byť ani prekročené, ale ani výraznejšie znížené. V prípade prekročenia predpísanej hladiny môže dôjsť k nežiadúcim účinkom, zhoršeniu zdravotného stavu a v konečnom štádiu aj k prípadnej smrti. Ak sú dávky liečiva sústavne nízke, hladina liečiva je subterapeutická, pacient teda nie je liečený a situácia je obdobná ako pri nadmernom užívaní liekov.
 
_______________________________
 

Neordinujte si lieky sami, vždy užívajte len lieky, ktoré máte predpísané odborným lekárom.

Pred prvým užitím novopredpísaného lieku si vždy prečítajte príbalový leták. Ak je vám niečo nejasné alebo príbalovému letáku nerozumiete, obráťte sa na svojho odborného alebo ošetrujúceho lekára.

Ak ste na liek alergický, prerušte jeho užívanie a navštívte svojho ošetrujúceho lekára a oznámte mu to. Lekár vám predpíše iný vhodný liek, na ktorý by ste už nemali byť alergický.

Predpísané lieky užívajte vždy podľa pokynov vášho ošetrujúceho lekára, dávkovanie ani časovanie si svojvoľne nemeňte, môže to poškodiť vaše zdravie, prípadne spôsobiť aj závažné poškodenie vášho zdravia alebo ohrozenie vášho života.

Informujte sa, ako máte predpísané lieky užívať (nalačno, po jedle, s jedlom a podobne).

Informujte sa, ako máte postupovať, ak z akéhokoľvek dôvodu vynecháte jednu alebo viac dávok lieku.


O akýchkoľvek vedľajších účinkoch lieku informujte svojho lekára alebo lekárnika.


Predpísané lieky užívajte podľa predpisu, nikdy svojvoľne neprestávajte lieky užívať.
Pri predpisovaní akéhokoľvek nového alebo iného lieku, vždy informujte predpisujúceho lekára o už užívaných liekoch.

Lieky zapíjajte pohárom vody, požívanie alkoholických nápojov a niektorých druhov tekutín, nie je pre užívanie liekov vhodné, pokiaľ to priamo nenariadi predpisujúci lekár.

Svojvoľne nekombinujte rôzne lieky, o kombinácii liekov sa vždy poradte so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Užívanie rôznych výživových a iných doplnkových preparátov vždy prekonzultujte so svojim lekárom.
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI