PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Defibrilátor v každodennom živote

EMI – Elektromagnetická interferencia
Prístroje používajúce magnety a elektrinu majú okolo seba elektromagnetické pole. Toto pole je obvykle slabé a neovplyvní Váš ICD. Silné elektromagnetické pole môže s Vaším ICD interferovať. Tomu sa hovorí elektromagnetická interferencia (EMI). Silné elektromagnetické pole môže dočasne „oslepiť“ Váš ICD, a tak mu zabrániť v liečbe, či naopak spôsobiť neadekvátnu aplikáciu výboja.
Pokiaľ sa jednoducho vzdialite od zdroja EMI, Váš ICD firmy Medtronic bude pracovať opäť normálne.

Mobilné telefóny
Ako nový nositeľ ICD nemusíte podnikať žiadne preventívne opatrenia pri použití mobilných telefónov.
ICD prístroj, ktorý Vám bol naimplantovaný, je testovaný na signály vo frekvenčnom rozmedzí používanom mobilnými telefónmi, podrobnosti sú uvedené v tabuľke. Tabuľka zahrňuje prevažnú väčšinu technológií používaných v mobilných telefónoch.
Mobilný telefón Váš ICD neruší.

Prenosové technológie - Frekvencie
Analógové
AMPS/FM
824 – 849 MHz

Digitálne TDMA (Time Division
Multiple Acces)
Severoamerické štandardy :
NDAC (North American Digital Cellular)
PSC 1900 (Personal Communication System)
Medzinárodné štandardy :
GSM (Global Systems for Mobile Communication)
DSC 1800 (Digital Cellular Systems)
824 – 915 MHz
1850 – 1910 MHz
880 – 915 MHz
1710 - 1785 MHz

Digitálne DCMA (Code Division Multiple Acces)
DCMA-DS (Direct Sequence) 824 – 849 MHz

Bezpečnostné systémy : letiská, obchody
Prechádzanie bezpečnostnými detektormi na letiskách či vo vládnych budovách neprináša žiadne problémy. Detekčné zariadenie však môže odhaliť kovový obal Vášho ICD a následne spustiť alarm. Váš prístroj však bude fungovať i naďalej normálne. Pokiaľ spustíte alarm, je treba sa bezpečnostnému personálu preukázať preukazom nositeľa ICD a požiadať ho o prehliadku bez ručného detektoru. Opakované pohyby detektorov v okolí ICD môžu dočasne interferovať so správnou funkciou ICD. Dôvodom je silný magnet v detektore. Bezpečnostné rámy môžu odhaliť Váš ICD prístroj.
Noste preto preukaz nositeľa ICD stále pri sebe.
Vo vstupných priestoroch obchodov, knižníc atď. prechádzajte detektormi proti krádeži normálne. Nezastavujte v blízkosti detekčných zariadení. Je možné, že zariadenia Váš prístroj odhalia. Preukážte sa preto preukazom nositeľa ICD.
Niektoré zariadenia môžu funkciu Vášho ICD ovplyvniť alebo Vás zraniť v prípade straty vedomia.
 

preukaz ICD

 

preukaz ICD-2


Práca, zamestnanie a domácnosť
Doma i v práci môžete byť znovu aktívni. Ale činnosti, pri ktorých by pre Vás alebo Vaše okolie mohla byť nebezpečná krátka strata vedomia, by mali byť naďalej vynechané. Týmito aktivitami môže byť napríklad lezenie po rebríku, vedenie auta, plávanie alebo plavba na lodi bez sprievodcu. Riaďte sa doporučením Vášho lekára.


V ICD zabudovaná ochrana chráni pred väčšinou interferencií

produkovaných elektrickými prístrojmi.

 

Môžete obsluhovať väčšinu domácich prístrojov a zariadení, pokiaľ sú v dobrom technickom stave :

  • mikrovlnné rúry,
  • televízne a rozhlasové prijímače, videorekordéry, domáce kiná a diaľkové ovládače k nim,
  • diaľkové otváranie garážových brán,

 

Nemusíte mať obavy z používania väčšiny bežných elektrických prístrojov.

 

Voľný čas, cestovanie a dopravné prostriedky

Môžete si opäť plánovať Váš voľný čas. Práca na záhrade, koníčky a prechádzky sú opäť možné.
Pokiaľ to nezakáže Váš lekár, môžete sa venovať športu. Vyhnite sa však aktivitám, pri ktorých môžete dostať úder do hrudníka. O obzvlášť náročných a nebezpečných športových aktivitách sa poraďte so svojím lekárom.
Pokiaľ nemá Váš lekár námietky, je možné s ICD normálne cestovať.
Prístroje Medtronic sú implantované po celom svete.

 

Keď plánujete cestu, nezabudnite :

  1. Kontaktovať Vášho lekára či sestru kvôli poučeniu pred cestou.
  2. Požiadajte o meno lekára alebo kardiologického centra v krajine, ktorú sa chystáte navštíviť.
  3. Na letisku nezabudnite predložiť preukaz nositeľa ICD a požiadať o ručnú prehliadku bez detekčného zariadenia.
  4. Zorganizujte v spolupráci s Vaším lekárom kontrolu u lekára v mieste pobytu v prípade, že tam budete dlhšie ako 3 mesiace.
  5. Je možné povoliť Vám vedenie automobilu – závisí to na platných predpisoch v našom štáte a na Vašom individuálnom zdravotnom stave. Váš lekár rozhodne, čo je najlepšie pre bezpečnosť Vašu i Vášho okolia. Predpisy ohľadom vedenia vozidiel sa líšia v jednotlivých štátoch.
  6. Opäť sa môžete venovať svojim športovým záľubám.


 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI