PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Aké sú druhy stimulácie ?

V závislosti na Vašom zdravotnom stave Vám doporučí Váš lekár aj druh kardiostimulátora.
Kardiostimulátory sú určené pre jednodutinovú alebo dvojdutinovú stimuláciu, ale môžu tiež poskytovať stimuláciu v závislosti na Vašom vlastnom rytme srdca.

Jednodutinová stimulácia

stimulacna-elektroda-1

Pri jednodutinovej stimulácii je stimulovaná alebo pravá komora, alebo pravá predsieň.
Elektróda umiestnená v pravej predsieni rieši ochorenia srdcového sinoatriálneho SA-uzla. Problém s SA-uzlom sa nazýva „syndróm ochorenia sínu“ („sick sinus syndrom“). V takomto prípade SA-uzol vytvára veľmi pomalý alebo ne-pravidelný rytmus srdca, ktorý nepokrýva dostatočne potreby Vášho tela. Stimulačná elektróda v predsieni srdca toto ochorenie koriguje.
Elektróda umiestnená v pravej komore upravuje blokádu srdca. Srdcová blokáda tiež zapríčiňuje pomalý alebo nepravidelný rytmus srdca. Pri srdcovej blokáde elektrický signál začína v predsieni, ale je zastavený alebo spomalený vo vnútri alebo pod atrioventrikulárnom AV-uzle. Elektrický signál nie je prevedený z predsiene na komory. Stimulačná elektróda umiestnená v komore zabezpečuje, že Vaše komory srdca sa sťahujú úplne a rytmicky.

Dvojdutinová stimulácia

stimulacna-elektroda-2

Pri dvojdutinovej stimulácii sú stimulované pravá predsieň a aj pravá komora srdca. To obyčajne vyžaduje dve stimulačné elektródy. Jedna elektróda je umiestnená v pravej predsieni. Druhá elektróda je umiestnená v pravej komore.
Pri dvojkomorovej stimulácii kardiostimulátor monitoruje elektrickú aktivitu v predsieni, ale aj v komore. Kardiostimulátor rozhoduje, či je stimulácia potrebná a tiež zabezpečuje, aby tesne po sťahu predsiene nasledoval sťah komôr.
Dvojdutinové kardiostimulátory pomáhajú predsieňam a komo-rám, aby sa sťahovali vo svojej prirodzenej sekvencii.
Takýmto spôsobom stimulované srdce napodobňuje prirodzenú prácu srdca.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI