PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

STIMULAČNÉ SYSTÉMY

Kardiostimulátory odstráňujú príznaky porúch rytmu srdca, a to obnovením normálneho rytmu srdca, ktorý poskytuje Vášmu telu potrebný objem cirkulácie krvi. Tým sa odstránia všetky nežiadúce účinky bradykardie, ako je točenie hlavy, únava, dýchavica, a dochádza teda k zlepšeniu Vášho dýchania počas normálnej telesnej aktivity.
Ako pracuje stimulačný systém ?
Stimulačný systém sa skladá z kardiostimulátora a stimulačnej elektródy. Kardiostimulátor obsahuje elektrické obvody a batériu. Stimulačná elektróda umožňuje elektrické vedenie medzi kardiostimulátorom a srdcom.
Stimulačný systém zabezpečuje dve základné životné funkcie :
      • stimuláciu
      • snímanie
Stimulácia - kardiostimulátor vysiela elektrické impulzy do Vášho srdca prostredníctvom stimulačnej elektródy. Stimulačný impulz vyvolá sťah srdca v prípade, ak je vlastný rytmus srdca prerušený, nepravidelný alebo veľmi pomalý.
Snímanie - kardiostimulátor tiež sníma (monitoruje) prirodzenú aktivitu srdca. Ak kardiostimulátor zistí, že rytmus srdca je veľmi pomalý, vusiela do srdca stimulačné impulzy. Ak kardiostimulátor sníma normálny prirodzený rytmus srdca, stimulačné impulzy nedodáva.
Kardiostimulátor zbaví nežiadúcich účinkov väčšinu pacientov, ale nevylieči, skôr upraví v pozadí existujúcu poruchu rytmu srdca (kardiostimulátory nedokážu predísť alebo zabrániť rozvoju ochorenia srdca a infarktu myokardu).
kardiostimulátor


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI