PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

SPIROMETRICKÉ VYŠETRENIE

Pri spirometrickom vyšetrení neria prístroj nazývaný spirometer množstvo ventilovaného vzduchu a ďalšie parametre, ktoré spracováva do výslenej krivky. Spirometrickú krivku hodnotí lekár - špecialista. Táto vyšetrovacia metóda sa používa na diagnostiku niektorých pľúcnych ochorení.
Spirometrické vyšetrenie väčšinou predpisuje interný, pľúcny alebo obvodnýlekár, ktorý pomocou tohto vyšetrenia diagnostikuje nové ochorenie alebo sleduje skutočný stav pacienta. Ide hlavne o ochorenia ako astma, bronchitída a emfyzém (rozšírenie priedušiek) a ďalšie chronické ochorenia pľúc.

Ako to funguje
Výsledkom spirometrického vyšetrenia sú krivky, ktoré znázorňujú funkčnosť a stav pľúc vyšetrovaného. To znamená, že ukazujú lekárovi akým spôsobom pracujú pľúca vyšetrovaného, akým spôsobom dokážu pľúca okysličovať krv a zaistiť pre organizmus dostatočné množstvo kyslíka, ktoré je nevyhnutné pre zachovanie života vyšetrovaného. Namerané hodnoty sú zohľadňované s ohľadom na vek, pohlavie a výšku vyšetrovaného. Tieto hodnoty sa pred vyšetrením zadávajú do prístroja preto, aby vyšetrenie bolo čo najobjektívnejšie a malo reálnu výpovednú hodnotu.
Vyšetrovací prístroj = spirometer sa skladá z náustku a počítačového zariadenia, ktoré je schopné zmerať rýchlosť vydýchnutého vzduchu vyšetrovaným za určitú časovú jednotku a zároveň prepočíta objem vydýchnutého vzduchu vyšetrovaným. Výslednú hodnotu a všetky súvisiace dáta vytlačí na samostatný papier. Údaje sú na výslednom papieri zobrazované vo forme krivky s rôznymi amplitúdami, ktoré zodpovedajú jednotlivým parametrom výdychy vyšetrovaného. Objem vydýchnutého vzduchu je možné vypočítať z dráhy prúdu vzduchu za určitý čas. Prepočítané parametre výdychu sú zaznamenávané ako „spirometrická krivka“. Pri kľudnom dýchaní má táto krivka určitý tvar a každá odchylka od tejto krivky naznačuje jednotlivé pľúcne ochorenia. Na rozlíšenie ochorení sa využívajú rôzne dychové cviky (napr. výrazný nádych, výdych a pod.), pri ktorých sa odchylky zvýraznia a sú ľahšie indentifikovateľné.

Príprava na vyšetrenie
Pred vyšetrením by aspoň šesť hodín nemal vyšetrovaný fajčiť a nemal by konzumovať v tomto čase ťažko stráviteľné jedlá. Môže sa stať, že lekár doporučí vyšetrovanému vysadiť na určitú dobu lieky alebo naopak, pred vyšetrením podá vyšetrovanému lieky, ktoré tvoria súčasť vyšetrenia.
Vyšetrenie
Pred vyšetrením dostane vyšetrovaný štipec na nos a z hygienických dôvodov aj nový, čistý náustok.. Vyšetrujúci vysvetlí vyšetrovanému ako má dýchať a akými pokynmi bude vyšetrovaného počas vyšetrenia riadiť. Najčastejšie ide o pokyny : dýchajte kľudne a pravidelne, zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite, vydýchnite čo najviac a podobne. Každý nádych a výdych vyšetrovaného zaznamenáva prístroj. Po ukončení vyšetrenia odstránite štipec z nosa.
Výsledok vyšetrenia môže vyšetrovanému poskytnúť vyšetrujúci lekár okamžite, prípadne výsledok vyšetrenia je odoslaný lekárovi, ktorý o vyšetrenie požiadal a ten oznámi výsledok vyšetrenia vyšetrovanému.

Vysvetlenie k spirometrickému vyšetreniu
Výsledok vyšetrenia ukáže o aké ochorenie pľúc ide a akým spôsobom prebieha jeho liečba. Podľa výsledkov môže lekár upraviť liečbu alebo zahájiť liečbu od začiatku. Pľúcne ochorenia sa liečia rôzne, najčastejšie úpravou životosprávy (fajčenie), liekmi alebo aj operačne. Väčšinou však ide o liečbu liekmi (farmakologická liečba) rôznymi formami (inhalácie liekov, sprejov alebo požívanie tabletiek).


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI