PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

VYŠETRENIE MOČU

Vyšetrenie moču patrí k základným vyšetrovacím metódam a dáva lekárovi priebežnú správu o stave obličiek a vnútorného prostredia tela vyšetrovaného. Základné vyšetrenie moču zahrňuje chemické vyšetrenie, mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu a kultivačné vyšetrenie.
Vyšetrenie je súčasťou bežných preventívnych prehliadok, základného vyšetrenia pri podozrení na rôzne ochorenia, základného vyšetrenia v nemocnici a je súčasťou preoperačného vyšetrenia.
Na vyšetrenie moču je potrebný samotný moč vyšetrovaného, odobraný za určitých podmienok. Vzorka moču určená na vyšetrenie by mala byť zo stredného prúdu moču (nie zo začiatku, ani pred ukončením močenia) a počas odoberania vzorky by nemalo dôjsť ku kontaktu okraja skúmavky a dolnej strany uzáveru skúmavky.

Ako to funguje
Chemické vyšetrenie moču sa vyhodnotí v laboratóriu. Princípom vyšetrovacej metódy je použitie chemických roztokov (v ambulancii sa používajú indikátorové papieriky, ktoré po ponorení do vzorky moču menia intanzitu svojho sfarbenia). Chemicky sa v moči hodnotí pH (4,8-8), obsah bielkovín, cukru, krvi, ketónovej látky a bielych krviniek. Močový sediment sa získa odstredením 10 ml moču a v sedimente sa hodnotí prítomnosť močových kryštálikov, bielych krviniek, červených krviniek, baktérií, hlienu a válcov (ide o časti obličkového pôvodu, ktoré svedčia o postihnutí samotných obličiek).
Kultivačné vyšetrenie moču sa vykonáva pri podozrení na močovú infekciu alebo pri pozitívnych výsledkoch z močového sedimentu. Pri kultivačnom vyšetrení sa malé množstvo moču prenesie na špeciálne médium (nosič), v ktorom sa za určitých okolností pôvodcovia zápalového ochorenia namnožia do viditeľných štruktúr. Pomocou ďalších testov sa dá zistiť o aký druh pôvodcu zápalu ide, a ktoré antibiotikum na príslušný patogén najlepšie zaberá.

Ako sa pripraviť
Na vyšetrenie moču je najvhodnejší prvý ranný moč.
Vyšetrenie
Vyšetrenie moču a močového sedimentu prináša lekárovi veľa dôležitých informácií o zdravotnom stave vyšetrovaného. Spoločne s klinickým nálezom môže lekár na základe určitých nálezov v moči, diagnostikovať napr. močovú infekciu, cukrovku, ochorenie obličiek, metabolické ochorenia a iné. Pri normálnych okolnostiach je pH moču zdravého človeka medzi 4,8-8.
Kultivačné vyšetrenie moču pomáha určiť najvhodnejší antibiotický preparát proti baktériám, ktoré sa v moči nachádzajú.

Vysvetlenie k vyšetreniu moču
Výsledok je známi po niekoľkých dňoch, záleží na rozsahu vykonávaného vyšetrenia. Pokiaľ ide o vyšetrenie moču vykonávané počas hospitalizácie, väčšinou je výsledok známi už na druhý deň.
Pokiaľ výsledok vyšetrenia moču potvrdí nejaké ochorenie, liečba bude prebiehať podľa druhu ochorenia. Veľmi časté sú rôzne zápaly močových ciest, ktoré sa liečia antibiotikami, ochorenia obličiek lieči väčšinou interný alebo všeobecný lekár podľa výsledkov vyšetrenia.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI